GENEL MERKEZ - TÜZÜĞÜMÜZ

Genel Merkez Bilgileri:

Merkezimiz Ankara’da bulunmakta olup Genel Başkanımız Prof. Dr. Seviç Karol’dur. Genel merkezimiz Kadın Dernekleri Federasyon’nun ve Gönüllü Kuruluşlar Yetişkinler Eğitim Vakfı’nın kurucu üyesi, Türk Tanıtma Vakfı ve Unesco Milli Komisyonu üyesidir. Derneğin Türkiye’de 13 şubesi bulunmakta ve Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadınlar Konseyi ile iş birliği yapılmaktadır.

Tüzüğümüz:

Dernek Bakanlar Kurulu’nun 3.8.1976 gün ve 7 / 12445 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edilmiştir.

Ankara Valiliği il dernekler müdürlüğünün 27.07.2009 ve 12765 / 5458 sayılı yazısıyla tüzük değişikliğine gidilmiştir.