BAŞKANLAR ve YÖNETİM KURULLARI

Nefise TUNG – Kurucu Şeref Başkanı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi mezunudur. İzmir Atatürk Lisesi biyoloji öğretmenliğinden emekli olmuştur.

Aktif olarak dernek çalışmalarına katılmaya devam etmektedir.

Nefise Tung Başkanlığında (1985-1987) ve (1987-1989) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

1985-1987                                                                                      1987-1989

1.Nefise TUNG (Başkan)                                                                 1.Nefise TUNG (Başkan)

2.Şenel AKSU – Fahriye KAYAALTI (Bşk. Yrd.)                                2.Engin DEMİR (Bşk. Yrd.)

3.Sabriye SALTUK – Esin BİRİZ (Bşk. Yrd.)                                     3.Necat UÇAL – Yıldız BENAZÜS (Bşk. Yrd.)

4.H. Nilüfer GÜNAY (Sekreter)                                                         4.H. Nilüfer GÜNAY (Sekreter)

5.Tanju GÖVSA (Sayman)                                                               5.F. Canan ÜNLÜ (Sayman)

6.Neriman ÖRGE (Üye)                                                                   6.Okşan AKSAN (Üye)

7.Yıldız BENAZÜS (Üye)                                                                  7.Yıldız BENAZÜS – Neşe ÜNLÜ (Üye)

8.F. Canan ÜNLÜ (Üye)                                                                    8.Esin BİRİZ (Üye)

Engin DEMİR – Şeref Başkanı

İzmir Ticaret Yüksek Okulu mezunudur. 15 yıldır Kadın Hakları Koruma Derneği İzmir Şube başkanlığını yürütmektedir.

Engin Demir Başkanlığında (1989-1991) ve (1991-1993) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

1989-1991                                                                                       1991-1993

1.Engin DEMİR (Başkan)                                                                  1.Engin DEMİR (Başkan)

2.Necat UÇAL (Bşk. Yrd.)                                                                 2.F. Canan ÜNLÜ (Bşk. Yrd.)

3.Okşan AKSAN (Bşk. Yrd.)                                                             3.H Nilüfer GÜNAY (Bşk. Yrd.)

4.Fatma ERTEKİN – Ülker AKINCI (Sekreter)                                      4.Ülker AKINCI (Sekreter)

5.Nuran KINLI – Oya SALMAN (Sayman)                                            5.Oya SALMAN (Sayman)

6.Güler ETKER – Nuran KINLI (Üye)                                                    6.Şehri GÜNER – Ferda YEŞİLTEPE (Üye)

7.Ümit KARABABA – Şehri GÜNER (Üye)                                           7.Nilgün KURT (Üye)

8.Sevim BERKSU (Üye)                                                                     8.Nurcan KUNTER (Üye)

F. Canan ÜNLÜ – 3. Dönem Başkanı

İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Sokak Çocuklarını Koruma, Çocuklar Geleceğimizdir derneğinin kuruluşundan bu yana saymanlığını yürütmektedir.

F. Canan Ünlü Başkanlığında (1993-1995) ve (1995-1997) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

1993-1995                                                                                     1995-1997

1.F. Canan ÜNLÜ (Başkan)                                                             1.F. Canan ÜNLÜ (Başkan)

2.H. Nilüfer GÜNAY (Bşk. Yrd.)                                                        2.Gülten ÖZER (Bşk. Yrd.)

3.Ferda YEŞİLTEPE (Bşk Yrd.)                                                        3.Nur ÜLKEBAY (Bşk Yrd.)

4.Nurgün ÖZKAPLAN (Sekreter)                                                       4.Nurgün ÖZKAPLAN ( Sekreter)

5.Oya GÜLLÜOĞLU (Sayman)                                                         5.Oya GÜLLÜOĞLU (Sayman)

6.Nilgün KURT (Üye)                                                                        6.Derya KIRDAR (Üye)

7.Nur ÜLKEBAY (Üye)                                                                     7.Sema ARIKAN (Üye)

8.Ersin ELGİN (Üye)                                                                         8.Aysen TÜRK (Üye)

H. Nilüfer GÜNAY – 4. Dönem Başkanı

İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi Kadın Sorunları ve Araştırma Merkezinde yüksek lisans yapmıştır.

H. Nilüfer Günay Başkanlığında (1997-1999) ve (1999-2001) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

1997-1999                                                                                 1999-2001

1.H. Nilüfer GÜNAY (Başkan)                                                      1.H. Nilüfer GÜNAY (Başkan)

2.Gülten ÖZER (Bşk. Yrd.)                                                          2.Zuhal ARIKUT (Bşk. Yrd.)

3.Zuhal ARIKUT (Bşk. Yrd.)                                                         3.Ferda YEŞİLTEPE (Bşk. Yrd.)

4.Betül MİSCİ (Sekreter)                                                             4.Lale AKPINAR (Sekreter)

5.Fatma ERTEKİN (Sayman)                                                      5.Fatma ERTEKİN (Sayman)

6.Derya KIRDAR (Üye)                                                               6.Ayşe ŞARDAĞ (Üye)

7.Lale AKPINAR (Üye)                                                               7.Reşide TANGÖR (Üye)

8.Ayşe ŞARDAĞ (Üye)                                                               8.Candan TİRELİ (Üye)

Gülten ÖZER – 5. Dönem Başkanı

İzmir Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığından emekli olmuştur.

Gülten Özer Başkanlığında (2001-2003) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

1.Gülten ÖZER (Başkan)

2.Oya GÜLLÜOĞLU (Bşk. Yrd.)

3.Derya KIRDAR (Bşk. Yrd.)

4.Nilüfer UTKUN (Sekreter)

5.Nigar Özyurt (Sayman)

6.Bahar GÜÇLÜ (Üye)

7.Feral ALANYALI (Üye)

Oya GÜLLÜOĞLU – 6. Dönem Başkanı

İzmir Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunudur. Dernek çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Oya Güllüoğlu Başkanlığında (2003-2005) ve (2005-2007) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

2003-2005                                                                                  2005-2007

1.Oya Güllüoğlu (Başkan)                                                           1.Oya GÜLLÜOĞLU (Başkan)

2.Derya KIRDAR (Bşk. Yrd.)                                                        2.Hülya GÜNÜÇ (Bşk. Yrd.)

3.Bahar GÜÇLÜ (Bşk. Yrd.)                                                         3.Sema Arıkan (Bşk. Yrd.)

4.Nuray Ö. GÖÇER (Sekreter)                                                     4.Nuray Ö. GÜÇER (Sekreter)

5.Nigar Özyurt - Nilüfer UTKUN (Sayman)                                     5.Nalan ÜLGEN (Sayman)

6.Feral ALANYALI (Üye)                                                              6.Fatma KARAOĞLU (Üye)

7.Nilüfer UTKUN – Süheyla SAYGILI (Üye)                                    7.Hasibe TÜRKOĞLU (Üye)

Derya KIRDAR – 7. Dönem Başkanı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Dernek çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Derya Kırdar Başkanlığında (2007-2011) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

1.Derya KIRDAR (Başkan)

2.Bahar GÜÇLÜ (Bşk. Yrd.)

3.Lale AKPINAR - Nigar ÖZYURT

4.Feral ALANYALI – Meliha ÇEVİK (Sekreter)

5.Süheyla DİKER (Sayman)

6.Fatma KARAOĞLU (Üye)

7.Server SOYMAN (Üye)

Süheyla DİKER – 8. Dönem Başkanı

Diyerbakır Eğitim Enstitüsü Fen Bilimleri bölümü mezunur. Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğünden emekli olmuştur. Dernek başkanlığına devam etmektedir.

Süheyla Diker Başkanlığında (2011-    ) yılları arasında görev alan yönetim kurulu üyeleri:

1.Süheyla DİKER (Başkan)

2.Nigar ÖZYURT - Sema ARIKAN

3.Meliha ÇEVİK (Bşk. Yrd.)

4.Funda YEŞİLKAYA (Sekreter)

5.Sevinç AKAN (Sayman)

6.Server SOYMAN (Üye)

7.Sevil CENGİZ (Üye)

8.Dilek ERYÜCE (Üye)