Tarihi Asansör semtindeki dernek bürosunun satın alınmas