Eğitim bursları verilmesine devam edilmiş ve okuma yazma kursları açılmıştır