Kalıcı hizmetleri hayata geçirmek ve bu hizmetleri desteklemek amacıyla yapılan kermes, gezi, kutlam